Hengelhoef .:: Den 5 ::.

Algemene voorwaarden van Domein Hengelhoef, Hengelhoefdreef 5 te Houthalen.

Domein Hengelhoef heet u welkom en we hopen dat u hier een heel fijne tijd zult hebben. Om het voor alle vakantiegangers prettig te houden, zijn er toch enkele regels waar iedereen zich aan dient te houden. We danken u voor uw begrip en rekenen op uw medewerking

Artikel 1

Het domein is iedere dag toegankelijk. Voor de veiligheid en de rust dient men de auto te parkeren op de daarvoor bestemde parking. Enkel voor het laden en lossen (max. 15 min.) mag men met de auto naar het verblijf rijden. Gelieve de wagen dan NIET op het gras te parkeren!

Artikel 2

Tussen 22.00 uur en 08.00 uur moet men de nachtrust van de overige vakantiegangers respecteren.

Artikel 3

U wordt verzocht geen lawaai te maken dat buiten uw vakantieverblijf hoorbaar is. De overige vakantiegangers zullen u dankbaar zijn.

Artikel 4

In verband met de veiligheid mogen de kinderspeeltuigen alleen gebruikt worden volgens de ter plaatse aangebrachte aanduidingen.

Artikel 5

Het is verboden om in het vakantiedorp:

a.schade aan het domein en/of de natuur te veroorzaken.
b. papier, afval, vuilnis, sigarettenpeuken enz. weg te werpen of achter te laten op een andere plaats dan in de daartoe bestemde afvalbakken / containers.We verzoeken u uw afval te sorteren, decontainersstaan in de afvalstraat aan de Wingerd.
c. afvalvan buiten Domein Hengelhoefte deponeren.
d. publiciteit te voeren tenzij men hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van Domein Hengelhoef en/of de Beheerraad heeft.
e. vuur te maken.
f. de doorgang te belemmeren.
g. te kamperen.
h. kinderen zonder toezicht te laten. Indien kinderen toch zonder toezicht gelaten worden, doet u dat volledig voor eigen verantwoordelijkheid.
i. te wateren of te ontlasten elders dan in de WC.
j. met houtskool te barbecueën. Op gas of elektrisch barbecueën is wel toegestaan mits in acht neming van de veiligheidsvoorschriften en het gebruik van uw gezond verstand.
k. vuurwerk af te steken, behalve door personen die daartoe door Domein Hengelhoef en/of de Beheerraad gemachtigd zijn.

Artikel 6

De verkeersreglementering van het Domein dient strikt nageleefd te worden

Artikel 7

We maken u er op attent dat er tijdens uw verblijf eventueel onderhoudswerkzaamheden op het Domein uitgevoerd kunnen worden, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

Artikel 8

a. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf op Domein Hengelhoef.
b. Eigenaren, huurders en degene die hem of haar vergezellen, alsook passanten, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor domein Hengelhoef en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden / bevonden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door een dier en/of zaak die zij onder hun toezicht hebben / hadden.
c. Indien de huurder en/of personen die hem / haar vergezellen, vernielingen aanrichten en/of een strafbare daad stellen, zullen de verhuurders de gegevens van de huurder(s) doorgeven.
aan de Politie / syndicus.

Artikel 9

Om het uitzicht van de overige vakantiegangers niet te belemmeren zijn partytenten e.d. niet toegestaan. Een kleine parasol is wel toegelaten.

Artikel 10

Schotelantennes plaatsen is verboden.
Er zal een eerste administratieve boete van 50 € gegeven worden bij overtreding. Bij een tweede overtreding komt er een administratieve boete van 60 € en bij een derde overtreding wordt de schotelantenne verwijderd op kosten van de eigenaar.

Tot Slot

We gaa n er vanuit dat u bereid bent om zich aan ons reglement te houden. Mocht het tegendeel bewezen worden, zijn we helaas genoodzaakt om sancties te treffen. Mogelijke sancties zijn:

bij verkeerd parkeren:
1–3° overtreding:
administratieve boete van 50 €
4e overtreding:
administratieve boete van 55 €
5e overtreding:
administratieve boete van 60 € Er komt bij elke extra boete 5 € bij. Ook kan de syndicus en beheerraad een wielklem plaatsen. Bij het constateren van een strafbaar feit zullen wij altijd de Politie inschakelen.